Púchov

10 100,04 km

Celkovo na bicykli

2 248

Počet jázd

2 525,01 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Púchov
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Heneková
Počet obyvateľov
17 810
Registrovaných tímov/účastníkov
32 / 111
Najazdených km/účastníka
90,99 km
Koordinátor mesta
Mgr. Miroslav Bučko
Telefónne číslo
0908 758 301
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2019