Rimavská Sobota

232,86 km

Celkovo na bicykli

171

Počet jázd

58,22 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Rimavská Sobota
Štatutárny zástupca
JUDr. Jozef Šimko
Počet obyvateľov
24 010
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 10
Najazdených km/účastníka
23,29 km
Koordinátor mesta
Mgr. Kvetoslava Gembiczká
Telefónne číslo
047/5604681
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2019