Sabinov

496,27 km

Celkovo na bicykli

68

Počet jázd

124,07 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sabinov
Štatutárny zástupca
Ing. Michal Repaský
Počet obyvateľov
12 700
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
124,07 km
Koordinátor mesta
JUDr. Martin Judičák
Telefónne číslo
0905 197 285
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2019