Šahy

592,99 km

Celkovo na bicykli

147

Počet jázd

148,25 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šahy
Štatutárny zástupca
Ing. Štefan Gregor
Počet obyvateľov
7 321
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 13
Najazdených km/účastníka
45,61 km
Koordinátor mesta
Angelika Révész
Telefónne číslo
00421905340287
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2019