Šaľa

8 752,55 km

Celkovo na bicykli

2 046

Počet jázd

2 188,14 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šaľa
Štatutárny zástupca
Mgr. Jozef Belický
Počet obyvateľov
22 219
Registrovaných tímov/účastníkov
39 / 136
Najazdených km/účastníka
64,36 km
Koordinátor mesta
Ing. Martina Čižmáriková
Telefónne číslo
0918 248 298
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2019