Šamorín

2 957,19 km

Celkovo na bicykli

1 059

Počet jázd

739,30 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šamorín
Štatutárny zástupca
Csaba Orosz
Počet obyvateľov
13 324
Registrovaných tímov/účastníkov
11 / 37
Najazdených km/účastníka
79,92 km
Koordinátor mesta
PaedDr. Gábor Veres
Telefónne číslo
0908729226
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2019