Senec

7 147 km

Celkovo na bicykli

3 553

Počet jázd

1 786,75 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Senec
Štatutárny zástupca
Ing. Dušan Badinský
Počet obyvateľov
19 410
Registrovaných tímov/účastníkov
48 / 151
Najazdených km/účastníka
47,33 km
Koordinátor mesta
Gabriela Rebrošová
Telefónne číslo
0910 990 975
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2019