Senica

4 946,59 km

Celkovo na bicykli

1 305

Počet jázd

1 236,65 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Senica
Štatutárny zástupca
Ing. Mgr. Martin Džačovský
Počet obyvateľov
20 342
Registrovaných tímov/účastníkov
28 / 94
Najazdených km/účastníka
52,62 km
Koordinátor mesta
Marek Štítny
Telefónne číslo
0915454630
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2019