Sereď

5 558,09 km

Celkovo na bicykli

1 929

Počet jázd

1 389,52 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sereď
Štatutárny zástupca
Ing. Martin Tomčányi
Počet obyvateľov
15 726
Registrovaných tímov/účastníkov
22 / 72
Najazdených km/účastníka
77,20 km
Koordinátor mesta
Eva Kavoňová
Telefónne číslo
0907798109
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2019