Sládkovičovo

1 658,06 km

Celkovo na bicykli

611

Počet jázd

414,52 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sládkovičovo
Štatutárny zástupca
Ing. Anton Szabó
Počet obyvateľov
5 281
Registrovaných tímov/účastníkov
16 / 52
Najazdených km/účastníka
31,89 km
Koordinátor mesta
RNDr. Silvia Prelovská
Telefónne číslo
0915742166
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2019