Spišská Belá

3 082,99 km

Celkovo na bicykli

1 007

Počet jázd

770,75 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Belá
Štatutárny zástupca
Jozef kuna
Počet obyvateľov
6 657
Registrovaných tímov/účastníkov
13 / 45
Najazdených km/účastníka
68,51 km
Koordinátor mesta
Mgr. Marta Grivalská
Telefónne číslo
0524680520
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2019