Spišská Nová Ves

2 533,31 km

Celkovo na bicykli

808

Počet jázd

633,33 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca
Ing. Pavol Bečarik
Počet obyvateľov
37 326
Registrovaných tímov/účastníkov
22 / 64
Najazdených km/účastníka
39,58 km
Koordinátor mesta
Ing. Martina Zummerová
Telefónne číslo
053/4152415
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2019