Spišská Stará Ves

246,90 km

Celkovo na bicykli

268

Počet jázd

61,73 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Stará Ves
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Kurňava
Počet obyvateľov
2 302
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 14
Najazdených km/účastníka
17,64 km
Koordinátor mesta
Ján Kurňava
Telefónne číslo
0904599359
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2019