Stará Ľubovňa

1 637,38 km

Celkovo na bicykli

248

Počet jázd

409,34 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca
PhDr. Ľuboš Tomko
Počet obyvateľov
16 348
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 35
Najazdených km/účastníka
46,78 km
Koordinátor mesta
Mgr. Emília Mačugová
Telefónne číslo
052/4315231
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2019