Stropkov

584,48 km

Celkovo na bicykli

278

Počet jázd

146,12 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Stropkov
Štatutárny zástupca
JUDr. Ondrej Brendza
Počet obyvateľov
10 654
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 17
Najazdených km/účastníka
34,38 km
Koordinátor mesta
Mgr. Martin Lehocký
Telefónne číslo
0910200286
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2019