Štúrovo

5 851,45 km

Celkovo na bicykli

1 830

Počet jázd

1 462,86 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Štúrovo
Štatutárny zástupca
Ing. Eugen Szabó
Počet obyvateľov
10 390
Registrovaných tímov/účastníkov
23 / 82
Najazdených km/účastníka
71,36 km
Koordinátor mesta
Zoltán Tóth
Telefónne číslo
+421 905 244 081
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2019