Sučany

295,83 km

Celkovo na bicykli

154

Počet jázd

73,96 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sučany
Štatutárny zástupca
Martin Rybár
Počet obyvateľov
4 710
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 19
Najazdených km/účastníka
15,57 km
Koordinátor mesta
Lenka Žuchová
Telefónne číslo
0902314626
VÚC
-

Výsledky pre rok 2019