Svidník

854,41 km

Celkovo na bicykli

132

Počet jázd

213,60 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Svidník
Štatutárny zástupca
Mgr. Marcela Ivančová
Počet obyvateľov
11 096
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 6
Najazdených km/účastníka
142,40 km
Koordinátor mesta
Mgr. Kristína Tchirová
Telefónne číslo
0905166428
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2019