Svit

13 519,24 km

Celkovo na bicykli

1 268

Počet jázd

3 379,81 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Svit
Štatutárny zástupca
Ing. Dáša Vojsovičová
Počet obyvateľov
7 770
Registrovaných tímov/účastníkov
21 / 69
Najazdených km/účastníka
195,93 km
Koordinátor mesta
Daniela Virostko
Telefónne číslo
+421917622658
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2019