Topoľčany

5 106,72 km

Celkovo na bicykli

331

Počet jázd

1 276,68 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Topoľčany
Štatutárny zástupca
JUDr. Alexandra Gieciová - primátorka mesta
Počet obyvateľov
25 492
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 25
Najazdených km/účastníka
204,27 km
Koordinátor mesta
Ing. Martin Drgoňa
Telefónne číslo
038/5340 363
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2019