Trenčín

57 249,67 km

Celkovo na bicykli

8 075

Počet jázd

14 312,42 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trenčín
Štatutárny zástupca
Mgr. Richard Rybníček
Počet obyvateľov
55 537
Registrovaných tímov/účastníkov
181 / 619
Najazdených km/účastníka
92,49 km
Koordinátor mesta
Patrik Žák
Telefónne číslo
0907163336
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2019