Trstená

999,25 km

Celkovo na bicykli

399

Počet jázd

249,81 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trstená
Štatutárny zástupca
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Počet obyvateľov
7 368
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 26
Najazdených km/účastníka
38,43 km
Koordinátor mesta
Mgr. Katarína Šefčíková
Telefónne číslo
0904373880
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2019