Turčianske Teplice

369,84 km

Celkovo na bicykli

61

Počet jázd

92,46 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Turčianske Teplice
Štatutárny zástupca
Mgr. Igor Hus
Počet obyvateľov
6 390
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 15
Najazdených km/účastníka
24,66 km
Koordinátor mesta
Branislav Bugár
Telefónne číslo
0918319940
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2019