Tvrdošín

2 519,19 km

Celkovo na bicykli

697

Počet jázd

629,80 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Tvrdošín
Štatutárny zástupca
Ing. Ivan Šaško
Počet obyvateľov
9 195
Registrovaných tímov/účastníkov
16 / 51
Najazdených km/účastníka
49,40 km
Koordinátor mesta
Roman Jurinec
Telefónne číslo
0908352853
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2019