Tvrdošovce

532,76 km

Celkovo na bicykli

259

Počet jázd

133,19 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Tvrdošovce
Štatutárny zástupca
Ing. Marián Tóth
Počet obyvateľov
5 156
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 21
Najazdených km/účastníka
25,37 km
Koordinátor mesta
Renáta Mogrovič
Telefónne číslo
035/6492413
VÚC
-

Výsledky pre rok 2019