Veľké Kapušany

571 km

Celkovo na bicykli

171

Počet jázd

142,75 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Veľké Kapušany
Štatutárny zástupca
PaedDr. Peter Petrikán
Počet obyvateľov
9 004
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 11
Najazdených km/účastníka
51,91 km
Koordinátor mesta
Andrea Soltészová
Telefónne číslo
0915977219
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2019