Veľký Meder

692,79 km

Celkovo na bicykli

455

Počet jázd

173,20 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Veľký Meder
Štatutárny zástupca
Gergő Holényi
Počet obyvateľov
8 650
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 13
Najazdených km/účastníka
53,29 km
Koordinátor mesta
Ing. Denisa Cződör
Telefónne číslo
0905370926
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2019