Veľký Šariš

636,26 km

Celkovo na bicykli

133

Počet jázd

159,07 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Veľký Šariš
Štatutárny zástupca
Viliam Kall
Počet obyvateľov
6 185
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 24
Najazdených km/účastníka
26,51 km
Koordinátor mesta
Viliam Kall
Telefónne číslo
0915745469
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2019