Vráble

3 131,33 km

Celkovo na bicykli

615

Počet jázd

782,83 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Vráble
Štatutárny zástupca
Ing. Tibor Tóth
Počet obyvateľov
8 656
Registrovaných tímov/účastníkov
11 / 29
Najazdených km/účastníka
107,98 km
Koordinátor mesta
Mgr. Ladislav Kováč
Telefónne číslo
0911381079
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2019