Vysoké Tatry

4 748,32 km

Celkovo na bicykli

257

Počet jázd

1 187,08 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Vysoké Tatry
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Mokoš
Počet obyvateľov
4 070
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 17
Najazdených km/účastníka
279,31 km
Koordinátor mesta
Tibor Kilian
Telefónne číslo
0903167299
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2019