Žiar nad Hronom

2 487,18 km

Celkovo na bicykli

245

Počet jázd

621,79 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Žiar nad Hronom
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Antal
Počet obyvateľov
19 301
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 15
Najazdených km/účastníka
165,81 km
Koordinátor mesta
Ľubomír Polák
Telefónne číslo
0456787132
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2019