Žilina

53 197,21 km

Celkovo na bicykli

8 913

Počet jázd

13 299,30 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Žilina
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Fiabáne
Počet obyvateľov
80 978
Registrovaných tímov/účastníkov
191 / 660
Najazdených km/účastníka
80,60 km
Koordinátor mesta
Ľuboš Slebodník
Telefónne číslo
0908918972
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2019