Zlaté Klasy

34,02 km

Celkovo na bicykli

14

Počet jázd

8,50 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Zlaté Klasy
Štatutárny zástupca
Marek Rigó
Počet obyvateľov
3 614
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
8,50 km
Koordinátor mesta
Zuzana Bothová
Telefónne číslo
+421905145947
VÚC
-

Výsledky pre rok 2019