Zlaté Moravce

6 436,42 km

Celkovo na bicykli

1 216

Počet jázd

1 609,11 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Zlaté Moravce
Štatutárny zástupca
PaedDr. Dušan Husár
Počet obyvateľov
11 583
Registrovaných tímov/účastníkov
33 / 100
Najazdených km/účastníka
64,36 km
Koordinátor mesta
Mgr. Marek Horvát
Telefónne číslo
0915751777
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2019