Bánovce nad Bebravou

3 844,30 km

Celkovo na bicykli

756

Počet jázd

961,08 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca
PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
Počet obyvateľov
18 082
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 38
Najazdených km/účastníka
101,17 km
Koordinátor mesta
Ing. Miroslava Robochová
Telefónne číslo
0918 365 264
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2020