Banská Bystrica

27 077,36 km

Celkovo na bicykli

4 523

Počet jázd

6 769,34 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Banská Bystrica
Štatutárny zástupca
MUDr. Ján Nosko
Počet obyvateľov
78 327
Registrovaných tímov/účastníkov
126 / 366
Najazdených km/účastníka
73,98 km
Koordinátor mesta
Michal Majer
Telefónne číslo
+421903640576
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2020