Bardejov

373,43 km

Celkovo na bicykli

78

Počet jázd

93,36 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bardejov
Štatutárny zástupca
MUDr. Boris HANUŠČAK
Počet obyvateľov
32 449
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 5
Najazdených km/účastníka
74,69 km
Koordinátor mesta
Ing. Mikuláš Serečun
Telefónne číslo
057/48621701
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2020