Beluša

887,14 km

Celkovo na bicykli

660

Počet jázd

221,78 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Beluša
Štatutárny zástupca
Ján Prekop
Počet obyvateľov
5 972
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 19
Najazdených km/účastníka
46,69 km
Koordinátor mesta
Andrea Zemeková
Telefónne číslo
0911216565
VÚC
-

Výsledky pre rok 2020