Bernolákovo

256,16 km

Celkovo na bicykli

26

Počet jázd

64,04 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bernolákovo
Štatutárny zástupca
Mgr. Richard Červienka
Počet obyvateľov
7 692
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 7
Najazdených km/účastníka
36,59 km
Koordinátor mesta
Obec Bernolákovo
Telefónne číslo
02/40200601
VÚC
-

Výsledky pre rok 2020