Bratislava

250 187,97 km

Celkovo na bicykli

25 787

Počet jázd

62 546,99 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bratislava
Štatutárny zástupca
Matúš Vallo
Počet obyvateľov
432 864
Registrovaných tímov/účastníkov
647 / 2174
Najazdených km/účastníka
115,08 km
Koordinátor mesta
Tomáš Peciar
Telefónne číslo
+421918488624
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2020