Brezová pod Bradlom

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Brezová pod Bradlom
Štatutárny zástupca
Ing. Jaroslav Ciran
Počet obyvateľov
4 834
Registrovaných tímov/účastníkov
- / -
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Bc. Denis Dobrucký
Telefónne číslo
034/69 42 246
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2020