Bytča

5 775,11 km

Celkovo na bicykli

479

Počet jázd

1 443,78 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bytča
Štatutárny zástupca
Ing.Miroslav Minárčik
Počet obyvateľov
11 340
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 23
Najazdených km/účastníka
251,09 km
Koordinátor mesta
Katarína Kruteková
Telefónne číslo
0415556218
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2020