Čierny Balog

208,96 km

Celkovo na bicykli

42

Počet jázd

52,24 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Čierny Balog
Štatutárny zástupca
František Budovec
Počet obyvateľov
5 081
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 3
Najazdených km/účastníka
69,65 km
Koordinátor mesta
František Budovec
Telefónne číslo
0905 592 994
VÚC
-

Výsledky pre rok 2020