Dolná Ždaňa

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dolná Ždaňa
Štatutárny zástupca
Mgr. Andrea Murgašová
Počet obyvateľov
873
Registrovaných tímov/účastníkov
- / -
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mgr. Andrea Murgašová
Telefónne číslo
0903028993
VÚC
-

Výsledky pre rok 2020