Dolný Kubín

11 155,49 km

Celkovo na bicykli

2 816

Počet jázd

2 788,87 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dolný Kubín
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Prílepok
Počet obyvateľov
18 821
Registrovaných tímov/účastníkov
39 / 149
Najazdených km/účastníka
74,87 km
Koordinátor mesta
Vladimír Adamec
Telefónne číslo
+421917871541
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2020