Dubnica nad Váhom

8 594,39 km

Celkovo na bicykli

1 442

Počet jázd

2 148,60 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dubnica nad Váhom
Štatutárny zástupca
Mgr. et Mgr. Peter Wolf
Počet obyvateľov
23 762
Registrovaných tímov/účastníkov
24 / 87
Najazdených km/účastníka
98,79 km
Koordinátor mesta
Veronika Rezáková
Telefónne číslo
0917431271
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2020