Dunajská Streda

1 985,29 km

Celkovo na bicykli

305

Počet jázd

496,32 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dunajská Streda
Štatutárny zástupca
JUDr. Zoltán Hájos
Počet obyvateľov
22 730
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 21
Najazdených km/účastníka
94,54 km
Koordinátor mesta
Gábor Inczédi
Telefónne číslo
0905442658
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2020