Galanta

5 958,52 km

Celkovo na bicykli

2 138

Počet jázd

1 489,63 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Galanta
Štatutárny zástupca
Peter Paška
Počet obyvateľov
15 013
Registrovaných tímov/účastníkov
38 / 110
Najazdených km/účastníka
54,17 km
Koordinátor mesta
Tibor Drozd
Telefónne číslo
+421905249290
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2020