Handlová

228,54 km

Celkovo na bicykli

94

Počet jázd

57,13 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Handlová
Štatutárny zástupca
Mgr. Silvia Grúberová
Počet obyvateľov
16 999
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 6
Najazdených km/účastníka
38,09 km
Koordinátor mesta
Vanda Matiašková
Telefónne číslo
0905785138
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2020