Hlohovec

14 336,93 km

Celkovo na bicykli

2 153

Počet jázd

3 584,23 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hlohovec
Štatutárny zástupca
Ing. Miroslav Kollár
Počet obyvateľov
21 508
Registrovaných tímov/účastníkov
31 / 110
Najazdených km/účastníka
130,34 km
Koordinátor mesta
Miloslav Drgoň, ing. arch.
Telefónne číslo
+421905611270
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2020